e

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Türvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli. A jelen Tájékoztató nem vonatkozik olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet, továbbá azon szolgáltatók adatkezelésére, amelyek anélkül, hogy az Adatkezelővel ilyen együttműködésük fennállna, a Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások, preferenciák vizsgálata céljából gyűjtenek adatokat a felhasználók Weboldalon folytatott tevékenységéről.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: ZICHY SZÍN-MŰHELY Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 1163 Budapest, Bronz utca 33.
Adószáma: 14367517-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-900777
Képviselő: Harmatiné Zichy Gabriella
A társaság célja szerinti besorolás: előadóművészeti tevékenység
Email: info@zichyszinmuhely.hu
Telefon: + 36 70 385 7013
Weboldal: https://zichyszinmuhely.hu/

Jegyértékesítő partner:
(Önálló Adatkezelő funkcióval)

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-41
E-mail címe: jegy@jegy.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-266-0000
A jegy.hu rendszerén keresztül lebonyolított tranzakciók adatkezelési tájékoztatója:
https://www.jegy.hu/articles/454/adatkezelesi-szabalyzat

2. Az Adatfeldolgozó

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő és a meghatározott feladatokra szerződött külső partnerek munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

Tárhely szolgáltató:
A szolgáltató neve: ATW Internet Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-736956
Adószám: 13471868-2-41
Közösségi adószám: HU13471868
Cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 66.fsz. 1.
Telefon: + 36 (1) 6000 289
Fax: + 36 (1) 6000 329

Marketing és online felületek kezelése:
A szolgáltató neve: Vargyai Gergő EV.
Adószám: 66085623-1-33
Cím:2363 Felsőpakony, Iskola u. 4/2

3. A kezelt adatok köre

e-mail cím
név
telefonszám
Facebook publikus adatai
Számitógépes sütik
IP cím
képek

4. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben a felhasználók, illetve a felhasználói jogosultságok azonosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, a felhasználói tartalmak felhasználása, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a Szolgáltatás, médiatartalmak és hirdetések személyre szabása. Megrendelések teljesítése és számlázás, illetve a weboldal biztonságos működésének fenntartása,

5. Az érintettek köre, az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása

6. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó tagja az Adatkezelő Facebook közösségének, vagy amíg a felhasználó nem kéri adatainak törlését.

7. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@zichyszinmuhely.hu címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@zichyszinmuhely.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. A felhasználó jogairól részletesen a naih.hu oldalon tájékozódhat.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók – weboldalon való értesítés mellett egyoldalúan azonnali hatállyal módosítsa. A Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. Felügyeleti Hatóság

Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu